Μουσικοκινητική Αγωγή

O διάσημος Γερμανός συνθέτης Carl Orff (1895-1982) ανέπτυξε ένα πρόγραμμα στην δεκαετία του 1920 με στόχο τη μουσική διδασκαλία στα παιδιά. Αυτό είναι το λεγόμενο Orff Schulwerk (σχολική εργασία ως προς τη μουσική) ή Orff Approach (προσέγγιση μουσικής εκπαίδευσης). Με πιο απλά λόγια είναι μαθήματα που συνδυάζουν μουσική, κίνηση, λόγο και θέατρο όλα με τρόπο φυσικό που προσεγγίζει το παιδικό παιχνίδι, την παιδική σκέψη και φαντασία. Το Orff Schulwerk δεν είναι μέθοδος. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα που πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχουν μόνο βασικές αρχές τις οποίες ένας δάσκαλος εφαρμόζει με έμπνευση και πρωτοβουλία.